#SözVeriyorum

04.08.2021

Son dönemde başlayan, yetersiz müdahale ve ekipman sebebiyle yayılarak devam etmekte olan yangınları endişeyle takip ediyoruz. Ağaçlara, insanlara, hayvanların ve insanların yaşam alanlarına ezcümle topyekun ekosistemin yok oluşuna tanıklık ediyoruz.

Kentlerimizde yıllardır süregelen, yaşayanlarının sürgün edilmesine, dönüşmesine sebep olan, kıyılarımızı, ormanlarımızı, tarihi kültürel mirasımızı ranta açan projelere dair eleştirilerimizden yola çıkarak meslektaşlarımızı mimarların topluma karşı sorumluluğunu tekrar hatırlamaya ve yanan ormanlarımızın yapılaşmasına sebep olacak olası projeler aracılığıyla ormanlık alanlarımızın yok edilmesinin parçası olmamaya çağırıyoruz.

Yangın esnasında zarar gören evler için birden ortaya çıkan proje görsellerinin halihazırda yangından zarar görmüş insanlara pazarlanmasından, borçlandırmak üzerinden kurgulanan TOKİ evlerinden, yapılan açıklamalardaki gibi rant amaçlı müdahalelerden, yeni yapılaşmaya yol açacak, kamu yararı gözetmeyen yaklaşımlardan endişe duyuyoruz. Yaşam alanlarını, ormanlarını, hayvanlarını savunmak için canlarını ortaya koyan insanlara, konutları beton yığınından ibaret sanan zihniyetle konut üretme politikasından bir an evvel vazgeçilmelidir. Yaşanan maddi manevi kaybı gören bir yerden, kullanıcısının talepleri doğrultusunda maddi külfet getirmeksizin, zararların telafi edilmesi, yapıların onarılması-yeniden yapılması gerekmektedir.

Abra Design Studio tarafından paylaşılan çağrıyı mesleğimize, yaşam alanlarımıza ve geleceğimize dair umut verici buluyoruz. Çağrıların paylaşılarak çoğalması ve meslektaşlarımızdan karşılık bulması umuduyla. Söz veriyoruz!

#sözveriyorum #yananormanlarimarakapatılsın #geleceğimizyanmasın

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi

Tags: ,