Asgari Ücret Denetimi Olur Mu?

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar Forumu, mimarlık ve mühendislik alanında asgari ücret denetimini tartışıyor. Forum gönüllülerinin, TMMOB’nin açıkladığı tavsiye ücretin denetlenmesi noktasında anlamlı adımları ve başarıları olan Maden Mühendisleri Odası’ndan 11. ve 12. dönem İstanbul şube sekreteri, 13. dönem yönetim kurulu yedek üyesi Mehmet Makar ile kendi deneyimleri üzerine sohbetlerini sunuyoruz.

https://uimfblog.wordpress.com/