Da(ya)nışma Forumu / 5

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Kurul sürecini ve hedeflerimizi tartışmaya açmak, “nasıl bir meslek odası” sorusunu birlikte yanıtlamak için düzenlediğimiz Da(ya)nışma Forumumuz 19 Ocak 2020 Pazar günü gerçekleşti.