MDTH’nin 46.Dönem Seçimleri ile İlgili Deklarasyonu:

Dayanışmayı Esas Alan Bir Pratikle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetimine Talibiz!

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi kimlerden oluşur?

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi en genel ifadeyle daha iyi bir meslek ortamı düşleyenlerin dâhil olduğu bir yan yana geliştir; her geçen gün kötüleşen sektör eliyle kaybolan hayatlarımızda meslektaş dayanışması göstererek birbirine tutunmaya çalışan mimarlardan oluşmaktadır.

MDTH olarak sağlıklı ve yaşanabilir çevreler, kamusal fayda ve emeğin korunması mücadelesini temel alıyoruz. Nitelikli emeğin hızla değişen yapısını kavrayacak biçimde yeni bilgi ve tartışmalara açık olarak, meslektaşının hakkını koruma ve kollamanın yanında birlikte üretme kültürünü örgütlülüğümüzde egemen kılmaya çalışıyoruz. Kent hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliği, kamuda var olabilme, akademide özgür kalabilme mücadelelerini, meslektaşların özlük hakları mücadelelerindeki beraberliklerine dayandırarak çözüm arıyor, ürettiğimiz meslek politikalarıyla dayanışmayı büyütüyoruz.

Meslektaş dayanışmasının ve taban örgütlenmesinin önemini vurgularken, mevcut mesleki örgütlenme olan Mimarlar Odası ve bütününde TMMOB örgütlülüğünün önemli bir alan olduğu bilinciyle, bu alanın devrimci birikiminden yararlanmayı sürdürebilecek bir perspektifle, 46. Dönem İstanbul Büyükkent Şubesi yönetimine geçtiğimiz dönem olduğu gibi bir kez daha aday olduğumuzu belirtiyor, desteklerinizi bekliyoruz.

Özveri ve dayanışmada ısrarcı olarak meslek odamızı dönüştürebiliriz!

Geçtiğimiz iki yıl içinde MDTH çatısı altında bir araya gelen meslektaşlar olarak giderek daha da zorlaşan meslek pratiği şartlarını, meslektaşlar arası hukuku, meslek etiğini, çalışma koşullarımızı, bireysel ve rekabetçi olmaya zorlanan koşulların dayatıldığı ortamda meslektaş dayanışmasının önemini tartışmak ve çözümler üretmek için çeşitli kampanyalar ve atölyeler düzenledik. Tüm bu sorunları birbirinden ayrılmaması gereken mücadele alanları olarak görüyor, çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Her alanda zorluklarla karşı karşıya kalan meslektaşlarımızla bir arada olarak, kentimizi, mesleğimizi ve özlük haklarımızı savunarak, örgütlü ve geçmiş mirasına uygun bir Mimarlar Odası’nı tekrar yaratabileceğimize inanıyoruz.

MDTH olarak bugüne kadar maddi olarak bağımsız ve kolektif bir biçimde düzenlediğimiz kampanyaları, örgütlenme çalışmalarını, etkinlikleri ve düzenli olarak her dönem içinde en az iki kez geniş katılımlı olarak düzenlediğimiz, hedeflerimizi ve mesleki sorunlarımızı tartışmaya açtığımız danışma-dayanışma forumlarını odamız ile buluşturmayı hedefliyoruz. Ortaya koyduğumuz gönüllü çabanın kendi sınırlarını aşabilmesi ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için meslek odamızın en doğru başlangıç olduğuna inanıyoruz.

Neden oda yönetimine aday oluyoruz?

Mimarlar Odası örgütlülüğünü darlaşmış kabuğundan çıkararak olması gereken noktaya ulaştırma hedefi taşıyoruz. Biliyoruz ki tabanı ile buluşma noktasında ısrarcı olmayan bir örgütlülüğün yaşama şansı da kalmayacaktır. Genç meslektaşları duymakta ve yeni meslek ortamı ile ilişkilenmekte zorluk çeken anlayışların, meslek odasını kendi sınırlarına hapsetmesi uzlaşılır değildir.

Bizler farklı süreçlerde ve sorumluluklarda olmak üzere, meslek odası içerisinde bulunduğumuz çalışmalarda da, dışında bırakıldığımız dönemlerde de örgütlenmenin en geniş bileşene ulaşması için çaba sarf ettik. Danışma kurullarının önemini, oda politikalarının üyeleri olmadan hayata geçmekte zorlanacağını vurguladık. Yaşanan çok boyutlu kriz karşısında, üyelerin niceliksel olarak ağırlıklı kesimini barındıran ve en kırılgan noktada olanların ücretli çalışan, işsiz meslektaşlarımız olduğunu; kadınların iş ilanlarından başlayarak meslek ortamı içerisinde ayrımcılığa ve tacize maruz kaldıklarını; kent suçlarına karşı meslektaşlarımızla birlikte mücadele edebileceğimizi hatırlattık. 

45. Dönem Genel Kurulu’nun ardından seçilmiş olan yönetim kuruluna da bu noktada işbirliğine açık olduğumuzu deklare ettik, bu yönde defalarca dilekçeler verdik. Bu dönemin sevindirici tek gelişmesi, gerek bizim gerek de TMMOB İKK Kadın komisyonunun ısrarları sonucu, geçmişte kapatılan kadın komisyonunun tekrar açılması olmuştur. Bu komisyon dönem boyunca açık çağrılı toplantı yapan tek çalışma grubudur. 

Gelinen noktada, yakın çevresini dahi duymakta zorluk çeken, ücretli çalışan meslektaşlarına yönelik bir çalışma grubu oluşturmama konusunda ısrar eden, bu yöndeki taleplerimizi sert bir biçimde reddeden*; EKA-MBÇK Mimarlık Kuramı çalışma grubunda, uzun süre sempozyum hazırlığı yapan gönüllülerimizin yönetim kurulu kararı ile düzenleme kurulu dışında bırakılması gibi, kendi dar grubu içerisinde görmediği kişilerin sorumluluk almasını engelleyen mevcut yönetimle, bu şartlarda yol yürüme şansımız bulunmamaktadır. 

Yönetmelik gereği yapılması zorunlu danışma kurullarının sağlıklı işletilmediği, çalışma gruplarında görev alan meslektaşlarımızın keyfi bir biçimde üzerinin çizildiği bir eksende ortaklık kurmak niyeti taşımıyoruz. 

Yönetici kurullarda olup bu kemikleşmiş tavrı sahiplenmeyen meslektaşlarımıza, dayanışma ekseninde buluşmaya elbette hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.  

Bize nasıl destek olabilirsiniz?

“Size nasıl destek olabilirim?” sorusunu yönelten meslektaşlarımız; etkinliklerimize, kampanyalarımıza katılan, ortak çalışmalardaki dostlarımız, yaklaşan genel kurul bunun bir vesilesi olabilir. Bu çağrıyı yaygınlaştırmanızı, sesimize ses olmanızı bekliyoruz.

Meslek odasına inancını yitiren ve araya mesafe koymuş meslektaşlarımızı dayanışma için bizi ve çıkaracağımız listeyi desteklemeye çağırıyoruz. 

Yakın zamanda mezun olmuş meslektaşlarımızı odaya üye olmaya, sorunlarının takipçisi olmak için oda yönetimlerini ve meslek odası çalışmalarını belirlemeye davet ediyoruz.

Biz kararlılık, özveri ve dayanışmanın meslek ortamını da meslek odasını da dönüştürebileceğine inanıyoruz. Siz de “bir oydan ne olur ki?” demeyin, bir oy ile çok şey değiştirebilirsiniz.

Bizleri bizden tanımak için Dayanışma Forumumuza katılabilir, bizleri takip edebilir ve çağrımızı meslektaşlarımıza iletebilirsiniz.

Ne zaman ve nasıl bir liste?

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi, gönüllülerini bir arada tutan ilkeler** çerçevesinde liste hazırlık sürecini yürütecektir. 19 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz Da(ya)nışma Forumu, çalışmalara katkı sunmak isteyen tüm meslektaşlarımıza açık olacak ve şeffaf bir biçimde yapılacaktır. 

Masamızda her zaman katılmak isteyenleri bekleyen boş bir sandalyemiz olacak, tartışmayı ve üretkenliği ortaklaştıracak kolektif işleyişimiz devam edecektir.  

Mimarlık ortamının içinde bulunduğu koşulları tartışmaya açan genel kurul bildirgemiz, etkinliklerimizden ve içinde bulunduğumuz çalışmalardan süzülerek Da(ya)nışma Forumu’nun ardından deklare edilecektir.

Bu kararlılığı sürdürebilmek için desteklerinizi bekliyoruz.

Dayanışma güçlendirir!

Sen de inan! Sahiplen!

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi
Aralık ‘2019

*http://mimarliktadayanisma.org/2018/08/06/mimarlar-odasi-istanbul-buyukkent-subesinde-yasanan-surec-ile-ilgili-zorunlu-aciklamamizdir/ 

**http://mimarliktadayanisma.org/hakkimizda/