Mimarlık+Kriz II Söyleşisi (Foto-Haber)

Mimarlık ortamına etkileri ile birlikte krizi değerlendirdiğimiz etkinlik serimizin ikincisi Pelin Tan ve Bülent Tanju’nun katılımıyla 09.12.2019 tarihinde Tasarım Merkezi Kadıköy (TAK) ‘de gerçekleşti.

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi adına yapılan açılış konuşmasında MDTH’yi bir araya getiren koşullar, dayanışma bileşenleri, çalışma prensipleri, “dayanışma” ve “taban” vurgularındaki ısrara değinildi.

Ardından söyleşi kısmına geçilerek, etkinlik dizisinin amacı, mimarlık ortamında yeteri kadar değinilmeyen kriz olgusunun Türkiye’den ve dünyadan güncel gelişmeler ile birlikte değerlendirme ihtiyacı tariflendi. Bu hedefle bir araya geldiğimiz etkinlik katılımcıları Pelin Tan ve Bülent Tanju tanıtıldı.

Konuklarımızdan Pelin Tan konuşmasına emek süreçlerinin dönüşümü, ağırlıklı olarak olumsuz bir anlam yüklenen “işçileşme” tartışması, mimarlık içinde kollektivite ve emeğin hiyerarşisi konularına değinerek başladı. Türkiye’den ve dünyadan kollektif emek ve müşterisiz mimarlık örnekleri gösterdi.

Mimarlık alanında “kırılgan emek” kavramını daha sık kullandığını belirten Tan, mimarlık alanın kendi içine sıkışmadan göçmen emeği, halk ile birlikte üretme gibi pratikleri geliştirmesinin öneminden bahsetti.

Ardından söz alan Bülent Tanju, mimarlık gibi profesyonellik içeren bir mesleğin krize girmeyeceğini, süreçlerin farklılaşarak devam edeceğini belirterek sözlerine başladı. 18. yy dan itibaren mekan üretimi ve kenti disipline etmede mimarlık pratiğinin oynadığı araçsal role profesyonellik bağlamında değindi. Mimarlıkta metalaşma sürecinin emeğin dünya çapında metalaşması ile eş değer nitelikler taşıdığını belirtti.

Krize karşı oluşturulacak söylemlerin, pratiklerin salt kişinin kendini zenginleştirmesi ve kendini kurtarması şeklinde olamayacağını söyleyerek kişilerin günlük pratiklerinden bağımsız olmayan bir sistemi tartıştı.

Ardından salondan katkılar ve soru cevap bölümüne geçildiğinde, kriz olarak tarif edilen olgunun karşısında bir araya gelme ihtiyaçlarının hangi araçlarla olacağı, mimarlık ölçeğinde işlediğimiz tartışmanın iktisadi arka planı, akademinin piyasalaşması, kolektif emek ve gönüllü emeğin sömürüsü ayrışması tartışmalarına değinildi.

Konuklarımıza, hafta içi ve mesai sonrasında gerçekleşen etkinlikte salonu doldurarak katkılarını sunan tüm katılımcılara sonsuz teşekkürler.

Etkinlik kaydı için tıklayın.