Etkinlik: Mimarlıkta Krizin Bilgisini Üretmek

Yaşanabilir çevreler, kamusal fayda ve emeğin korunması siyasetini yapabilmek, meslek politikası üretebilmek, dayanışmayı büyütmek için bir araya gelmiş olan mimarlar olarak; her alanda yaşadığımız bugünün “kriz”inin bilgisini üretmeye ve paylaşmaya çağırıyoruz.

Bugün Türkiye’de yaşam çevrelerimize ve mimari üretimin emek süreçlerine doğrudan yansıyan sosyal, ekonomik ve ekolojik problemlerin derinleştiği bir tarihsel süreç içindeyiz. Bu süreçle ilişkilenen mimarlık alanındaki farklı öznelerin; kamuda ve özel sektörde ücretli çalışan mimar işçilerin, benzer sorunlarla mücadele eden serbest çalışan mimarların, mimarlık eğitiminde ve bilgi üretiminde rol alan işli/işsiz akademisyenlerin, mesleğini yapabilmesi engellenen ihraç edilmiş kamu çalışanlarının, öğrencilerin bir araya geldiği bir forum hayal ediyoruz. Amacımız mimarlıkta işsizlik, mimarlıkta emek sömürüsü ve emeğin ikircikli dünyası, doğa katliamı, kent suçu gibi birbiri içine geçen konuları tartışarak kriz dediğimiz dönemin bizim açımızdan ne olduğunu anlamaya çalışmak, krizin mimarlar açısından güncel bilgisini üretmek, bir araya gelerek birbirimizden öğrenmek ve dayanışma/ mücadele zeminini kuvvetlendirmek.

.

PROGRAM:

1.OTURUM: MİMARLIKTA KRİZİN BİLGİSİNİ ÜRETMEK / 12:30-14:30

Burçin Kuz Kaan (MDTH) “Mimarlık Pratiğinde hissedildiği Şekli İle Kriz”

Gül Köksal “Akademinin Bitmeyen Krizi Karşısında Arayışlar”

Korhan Gümüş “Kültürel-Politik Alanının Krizi ve Sekülerleşme Sorunsalı”

Yaşar Adanalı “Mekanda Adalet İçin Yurttaş Davalarını Belgelemek”

Hossein Sadri “Onların Krizleri, Bizim Krizlerimiz”

Deniz Öztürk (Mimar Kadınlar İletişim Ağı) “Mimarlıkta Kriz/Krizde Mimar Kadınlar Olarak Deneyimlerimiz”

Tartışma / Moderatör : Arda İnceoğlu

.

2.OTURUM: NEDEN VE NASIL BİR ARAYA GELİYORUZ? /15:00-18:00

Fadime Yılmaz “Mimarlık Meslek Hakları ve Mesleki Düzenlemeler”

Aslı Çalıkoğlu (ÜİMF) “Kriz Yalnız Atlatılmaz!”

Ayşe Yıkıcı (Kuzey Ormanları Savunması) “Ekolojik Kriz Perspektifinde Topyekun Kriz”

Emine Sevim (BİRARADA) “Çok Sesli, Çok Mekanlı Dayanışma Akademileri ve BİRARADA Üretmenin İmkanları”

Esra Sert (MDTH) “Güncel Mimarlık Pratikleri ve Mimarlıkta Emeğin Gündemi”

Keefer Dun (The Architecture Lobby) “Labor Against Solutionism / Çözümcülüğe Karşı Emek”

Final Tartışması: Ulusaşırı Uzanımlar/Transnational Dimensions

Moderatör: Gülşah Aykaç

.

YER: AURA-İSTANBUL

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi

Hasfırın Caddesi, Sinanpaşa İş Merkezi Kat.4, Beşiktaş, 34349, İstanbul

.

ZAMAN: 27 Ekim 2019 Pazar

12:30 – 18:00 arası

.

İLETİŞİM:

Web:  http://mimarliktadayanisma.org/

E-mail: krizvemimarlik2019@gmail.com

.