Etkinlik: Mimarlıkta Krizin Bilgisini Üretmek

AÇIK ÇAĞRI

Bugün Türkiye’de yaşam çevrelerimize ve mimari üretimin emek süreçlerine doğrudan yansıyan sosyal, ekonomik ve ekolojik problemlerin derinleştiği bir tarihsel süreç içindeyiz. Bu süreçle ilişkilenen mimarlık alanındaki farklı öznelerin; kamuda ve özel sektörde ücretli çalışan mimar işçilerin, benzer sorunlarla mücadele eden serbest çalışan mimarların, mimarlık eğitiminde ve bilgi üretiminde rol alan işli/işsiz akademisyenlerin, mesleğini yapabilmesi engellenen ihraç edilmiş kamu çalışanlarının, öğrencilerin bir araya geldiği bir forum hayal ediyoruz. Amacımız mimarlıkta işsizlik, mimarlıkta emek sömürüsü ve emeğin ikircikli dünyası, doğa katliamı, kent suçu gibi birbiri içine geçen konuları tartışarak kriz dediğimiz dönemin bizim açımızdan ne olduğunu anlamaya çalışmak, krizin mimarlar açısından güncel bilgisini üretmek, bir araya gelerek birbirimizden öğrenmek ve dayanışma/ mücadele zeminini kuvvetlendirmek.

Forumda tartışmayı ön gördüğümüz iki ana başlık ve birlikte cevaplar arayacağımız sorularımız şunlar:

  1. KRİZİN BİLGİSİNİ ÜRETMEK

İşsizlik, mimarlıkta daralan iş kapasitesi ve değişen emek sömürüsüne dair veriler üretildi mi?

Bu verileri hangi yöntemlerle üretiriz?

Bu alanda çalışanlar, yan yana gelişler ve bilgi nasıl ortaklaşabilir?

Bugün Türkiye’de işsizlik üzerinden yansıyan krizi mimarlar açısından nasıl tanımlarız?

  2. MİMARLIKTA ÖRGÜTLENME ARAYIŞLARI

Emek siyasetinin tarihini de göz ardı etmeden mimarlık alanında eşitlikçi üretimleri doğuracak, özendirecek yeni zeminler neler olabilir?

Kolektif/kooperatif/platform/dernek deneyimlerimizden neler öğrendik?

Mevcut ekonomik üretim ilişkileri içinde veya dışında alternatif mimari örgütlenmeler nelerdir? Üretim ilişkileri göz önüne alındığında bugün mesleki farkındalık ve etik nerede duruyor?

Katılım ücretsizdir.

KONUŞMACI OLARAK KATILIM:

Forum bu sorularla derdi olan, bu konuda deneyimini, çalışma yöntemini, ürettiği bilgi ve pratiği paylaşmak isteyen kişilerin kısa sunumları üzerinden geniş tartışmalar (forum) şeklinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen temel başlıklarda sunum yapmak isteyen kişilerin 13 Ekim 2019 tarihine kadar krizvemimarlik2019@gmail.com e-posta adresine sadece konuşmanın içeriğine dair net bilgi içeren başlık ve kısa özgeçmişlerini iletmesini bekliyoruz.

Konuşmacı olarak katılımcıların sunumları 15-20 dakika olup, ağırlık forum kısmına verilecektir.

TAKVİM:

Etkinliğin ilanı: 18 Eylül 2019

Konuşmacı katılım için başvurular: 18 Eylül -13 Ekim 2019

Katılımcılara e-mail üzerinden yanıt: 13 Ekim -18 Ekim 2019 Kesin program: 20 Ekim 2019

YER: AURA-İSTANBUL

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi

Hasfırın Caddesi, Sinanpaşa İş Merkezi Kat.4, Beşiktaş, 34349, İstanbul

ZAMAN: 27 Ekim 2019 Pazar

10:00 – 18:00 arası

BİZ KİMİZ:  Açık çağrıyı yapan Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi; yaşanabilir çevreler, kamusal fayda ve emeğin korunması siyasetini yapabilmek, meslek politikası üretebilmek, dayanışmayı büyütmek için bir araya gelmiş mimarlardan oluşan mesleki bir topluluk. Daha iyi bir meslek ortamı düşleyenlerin dâhil olduğu bir yan yana geliş; her geçen gün kötüleşen sektör eliyle, kaybolan hayatlarımızda meslektaş dayanışması göstererek birbirine tutunmaya çalışan mimarlardan oluşuyor. Yeni dönemin ihtiyaçlarını gözetecek şekilde, bir arada olmanın dayanışmanın her fırsatta yöntemlerini arıyoruz. 

İLETİŞİM:

Web:  http://mimarliktadayanisma.org/

E-mail: krizvemimarlik2019@gmail.com