İTÜ Gümüşsuyu ve Maçka yerleşkeleri ile ilgili gelişme

Yakın zamanda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kullanımında olan Maçka ve Gümüşsuyu kampüslerindeki tarihi binaların satışı gündeme gelmiş, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği satış izni için ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuru yapıldığı haberleri basına yansımıştı.

İTÜ Rektörlüğü çıkan haberleri yaptığı açıklama ile yalanlamış olsa da, ilgili iki yerleşke ile birlikte Hazineye ait başka taşınmazları da kapsayan satış başvurusu iddiası meclise taşındı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Erkan Baş’ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından cevaplandırılmak üzere sunduğu 10.06.2019 tarihli soru önergesinde:

1- İTÜ Gümüşsuyu ve Maçka kampüslerinde bulunan tarihi binaların satışı için Hazine, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuruda bulunmuş mudur? Bulundu ise başvuru ne aşamadadır?
2- Bu kapsamda Hazineye ait kaç adet taşınmazın satışı için başvuru yapılmıştır? Bu taşınmazlar nelerdir?
3- Hazine kamu mülkiyetindeki söz konusu taşınmazların satışını neden düşünmektedir?
4- Satış izni istenen söz konusu taşınmazlar hakkında plan ve işlev değişikliği öngörülmekte midir?
5- İstanbul Teknik Üniversitesi’nin tarihi binalarının satış haberine konu olan Maçka Eski Karakol Binası’nın cephe restorasyonu 2001-2002 yılında yapılmış, Maçka Silahhanesi’nin restorasyonu 2019 yılında 35 milyon TL’lik bir bütçeyle başlamış, Güümüşsuyu Kışlası’nın da restorasyon projesinin hazırlanmış olduğu İTÜ Rektörlüğü tarafından açıklanmıştır. Bu satış izni bilgisi, yapılarının kamu kaynaklarıyla restorasyonunu yapan İTÜ’nün ilgili birimlerine verilmiş midir? Bahsi geçen taşınmazlar belli bir süre ile İTÜ’ye tahsis edilmiş ise bu süre ne zaman
dolacaktır?

sorularına yanıt aranıyor.

Süreci takip etmeye devam edeceğiz.