Gezi 16 kişi değil, milyonlardır!

Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri kamusal bir park olarak kullanılan, Türkiye şehircilik tarihinde ilk ve maalesef son olarak çağdaş bütüncül planlama kararları doğrultusunda tasarlanan, İstanbul’un kalbinde konumlanan önemli bir “kamusal yeşil alan- kentsel peyzaj” öğesi parka verilen isimdir “Gezi Parkı”. 2000’li yıllarda ivmelenen inşaat furyasının, kolaylaştırıcısı sosyo-ekonomik düzenin ve temsilcilerinin palazlandırdığı eşitsiz kentsel coğrafya ile beraberinde gelen eşitsiz yaşam koşulları başta olmak üzere, artan adaletsizliğe ve baskıya karşı duran sivil halkın en meşru demokratik hakkını kullandığı simgeleşmiş bir mücadelenin adıdır “Gezi Direnişi”.

Üstüne basa basa söylemek gerekir ki; şehircilik bilimi, mimarlık ve ilgili uzmanların uyarıları bir yana, ekolojik krizin ve yaşanamaz şehirlerin bugün bütün canlılar için geldiği tehditkar nokta dünyada ve Türkiye’de çok geniş halk kesimlerini buldukları her bir toprak parçasını sahiplenmeye, korumaya tarihsel olarak mecbur bırakmıştır. 2013 yılında Gezi Parkı’nın yerine yeniden inşa edilmek istenen beton yığının yaratacağı yıkıma karşı gereken cevabın milyonlar tarafından verildiği tarihsel olarak insanlığın yıldızının parladığı, umut veren bir direniştir” Gezi Direnişi”.
Üzerinden geçen yıllara karşı iktidar sahipleri yaşadıkları her siyasal ve ekonomik sıkışmada Gezi’ye saldırmayı maalesef temel bir politika edindi. Yerel seçimlere sayılı günler kala bu politika karşımıza 16 sanıklı yeni bir iddianame ile kurgulanmış müebbet istemi olarak çıkmış bulunmaktadır.

Bizler biliyoruz ki cezalandırılmak istenen milyonların kendi yaşam alanlarından başlayarak özgürlüğünü ve geleceğini savunma mücadelesidir. Bu tehdide karşı bir tek cevabımız vardır; dün olduğu gibi bugün de taleplerimizin ve en meşru demokratik hakkımızın arkasındayız.
Gezi gücünü gizli örgütlenmelerden değil tarihsel meşruluğundan alır.
Gezi 16 kişi değil, milyonlardır.
Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi – 11.03.2019

Tags: